Foreningen anvender Waitly til administration af foreningens ventelister.

Den eksterne venteliste er pt. lukket og åbner først engang i 2025. 

Ventelisten åbner kun én gang årligt og du skal indstilles af en andelshaver, for at blive opskrevet. 


Generel information om den eksterne venteliste: 

- Du kan selv indstille dine kriterier på Waitly, i forhold til m2, antal værelser og etage. 

- På Waitly er det også muligt selv at sætte sig aktiv eller passiv.

- Der er ikke en begrænsning på hvor mange lejligheder du kan afslå, når du er opskrevet.

- Du beholder din plads på den eksterne venteliste, også selv om den der har indstillet dig er fraflyttet foreningen. 

- Det koster 300 kr./år, gældende fra opskrivningsdatoen. 

- Det er meget forskelligt hvor mange lejligheder der kommer til salg om året, og derfor kan hverken bestyrelsen eller ØENS give et bud på hvor længe du skal vente.