Foreningen anvender Waitly til administration af foreningens ventelister.


Generel information om den interne venteliste:

- Som andelshaver skal du skrive dig op den interne venteliste, for at kunne købe en anden andel internt i foreningen. 

- Når du køber en andel via den interne liste, så skal du fraflytte og sælge den andel du bor i, da det ikke er tilladt at eje flere andele i foreningen.  

- Hvis du er interesseret i at købe din nabolejlighed, med henblik på sammenlægning, så skal du skrive dig op på den samme interne venteliste. Når din nabolejlighed bliver udbudt til salg, så notere du blot at du interesseret med henblik på sammenlægning. Du kan finde mere info om sammenlægning her.

- Der er ikke en separat sammenlægningsventeliste. 

- Når du køber via den interne venteliste, så bruger du din plads ventelisten og skal skrive dig op på ny, for at kunne byde igen. 

- Du kan selv indstille dine kriterier på Waitly, i forhold til m2, antal værelser og etage. 

- På Waitly er det også muligt, selv at sætte sig aktiv eller passiv. 

- Der er ikke en begrænsning på hvor mange lejligheder du kan afslå, når du er opskrevet. 

- Det er gratis at stå på listen. 

- Hvis du fraflytter foreningen, så er det ikke muligt at bibeholde sin plads på den interne venteliste. Du skal i stedet indstilles af en andelshaver, for at blive opskrevet på den eksterne venteliste. Ancienniteten kan ikke overflyttes fra den interne til den eksterne venteliste. 

- Det er meget forskelligt hvor mange lejligheder der kommer til salg om året, og derfor kan hverken bestyrelsen eller ØENS give et bud på hvor længe du skal vente. 

Den interne venteliste kan tilgås her.